Nguyễn Thụy Như Mai

Nguyễn Thụy Như Mai

Thứ hai, 26 Tháng 11 2018 09:59

Tĩnh lặng- Thanh âm của sự bình an

Giống như màu đen có thể hấp thụ mọi màu sắc, sự im lặng hấp thụ năng lượng từ những âm thanh để tạo ra thanh âm của sự bình an trong tâm hồn.

Đăng ký xem Video:

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật