Hôm 11/05/2015, các trẻ em có cơ hội hiếm có trong đời: đặt ra bất kỳ câu hỏi nào mà chúng thắc mắc cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Khoảng 7.000 trẻ em đã hội ngộ tại Đại thính đường Phaolô VI theo sáng kiến Fabbrica della Pace (Công xưởng hòa bình). Đây là dự án nhằm khuyến khích các sáng kiến ​​hòa bình và sự hiểu biết đa văn hóa qua giáo dục.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật