Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 14:34

Trailer CD300: Nên thánh khó không?

Đăng trong Video
Chủ nhật, 18 Tháng 8 2013 10:15

Lời mời gọi nên thánh

Hai vị giáo hoàng của hậu bán thế kỷ XX được tuyên thánh, sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của sự thánh thiện trong việc lãnh đạo tôn giáo. Nói đến Đức Gioan XXIII, người ta thường đề cao ngài là vị giáo hoàng đã triệu tập Công đồng Vatican II để canh tân Giáo Hội và đáp ứng nhu cầu của thời đại. Nói đến Đức Gioan Phaolô II, người ta lại đề cao vì dấu ấn để lại trên lịch sử thế giới, nhất là sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật