Latest News

Giới Thiệu CĐ Khóa 22: Sống Đức Tin

Được viết bởi

Đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, gợi lên trong Tự Sắc  Porta Fidei,  công bố Năm Đức Tin và Bản Hướng Dẫn Mục Vụ cho Năm Đức Tin: Kêu gọi toàn thể Giáo hội Công giáo toàn cầu ở mọi cấp, cần có những chương trình cụ thể để chuẩn bị, cử hành,  khám pháhọc hỏi và sống một năm tràn đầy những sự kiện theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật