Latest News

Chuyên Đề161: NĂM ĐỨC TIN - LỜI MỜI GỌI DẤN THÂN TRUYỀN GIÁO

Được viết bởi

Đáp ứng lời mời gọi của Giáo Hội và để giúp cho các Kitô hữu, đặc biệt các bạn trẻ ý thức về sứ mệnh của mình, Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục trân trọng kính mời quý vị cùng các bạn đến tham dự và giao lưu với Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, GĐ Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Chuyên Đề160: Canh Tân Phụng Vụ Theo Công Đồng Vaticanô II

Được viết bởi

Để đáp ứng nhu cầu đó, Chương Trình Chuyên Đề trân trọng kính mời quý vị cùng các bạn đến tham dự và giao lưu với Lm. Giuse Vương Sỹ Tuấn, Nhà thờ Chánh Tòa – Sài Gòn qua đề tài: Canh Tân Phụng Vụ Theo Công Đồng Vaticanô II

Giới Thiệu CĐ Khóa 23 : Kitô Hữu Sống Năm Đức Tin

Được viết bởi

Khóa “Kitô Hữu Sống Năm Đức Tin” xin được mời đón tất cả Anh Chị Em Kitô hữu là Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân, kể cả những Anh Chị Em không cùng niềm tin Công giáo, đến để cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sống để củng cố và làm cho mối tương quan của chúng ta với Đức Kitô, Đấng cội nguồn của Tình yêu và Hạnh phúc, mỗi ngày thêm vững chắc và sâu đậm hơn.

Giới Thiệu CĐ Khóa 22: Sống Đức Tin

Được viết bởi

Đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, gợi lên trong Tự Sắc  Porta Fidei,  công bố Năm Đức Tin và Bản Hướng Dẫn Mục Vụ cho Năm Đức Tin: Kêu gọi toàn thể Giáo hội Công giáo toàn cầu ở mọi cấp, cần có những chương trình cụ thể để chuẩn bị, cử hành,  khám pháhọc hỏi và sống một năm tràn đầy những sự kiện theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật