[VÂNG PHỤC CHÚA THÁNH LINH]

[VÂNG PHỤC CHÚA THÁNH LINH]

– Bài 2 về Chúa Thánh Thần -

SR MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG QUẾ, OP.

Làm sao chúng ta có thể vâng phục và tỏ ra mềm mại trước sự dạy dỗ, sửa trị của Ngài? Sau đây là một số điều mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày để giúp bạn bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.

-------------------------------------------------
Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục
Ban Mục Vụ Gia Đình - TGP. Sài Gòn.

Website Official: http://chuongtrinhchuyende.com/

Website Events: http://dangkyonline.net

Shop Ấn Phẩm: http://anphamchuyende.com

Youtube: Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục
Fanpage: Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

#chuongtrinhchuyende #srhongque #mucvugiadinh #tonggiaophan #catholic #covid19

Đọc 350 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật