[TÔI XIN CHỌN NGƯỜI] - CÁC SR DÒNG ĐAMINH TAM HIỆP

[TÔI XIN CHỌN NGƯỜI]

 

Đăng ký kênh để theo dõi những Video Công Giáo mới nhất:

https://www.youtube.com/user/ctchuyende

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục Ban Mục Vụ Gia Đình - TGP. Sài Gòn.

Website Official: http://chuongtrinhchuyende.com/

Website Events: http://dangkychuyende.net

Shop Ấn Phẩm: http://anphamchuyende.com

Youtube: Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Fanpage: Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

#chuongtrinhchuyende #srhongque #mucvugiadinh #tonggiaophan #catholic #covid19

Đọc 335 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật