Thông báo khóa học "phương pháp rụng trứng Billings"

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống hiện nay, đặc biệt Giới y tế Công Giáo và Giáo lý viên Hôn nhân Gia đình trong và ngoài Giáo phận, Ban Mục vụ Gia Đình xin thông báo:

{edocs}THÔNG_BÁO.pdf{/edocs}

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật