CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

HINH CAO PHO

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Ông Cố PHAOLO NGUYỄN VĂN GIA

Sinh 05/05/1935

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14g30 ngày 21 tháng 4 năm 2016

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Xã Đoài, Giáo phận Ban mê thuột.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành

Vào lúc 08g30 sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Tại nhà thờ Giáo xứ Xã Đoài, Gp.Ban mê thuột

Do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ tế.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, quý thân bằng quyến thuộc

và mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô thân phụ của chúng con

được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

 

Kính báo

Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP.

Lm GB. Nguyễn Minh Tâm, Chánh xứ Vinh Hòa

Bà Cố Anna Nguyễn Thị Phán và tang quyến

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật