Sáng ngày 04/11/2014  Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân cùng 19 linh mục trong giáo phận đồng tế khai mạc Thường huấn mục vụ gia đình với sự tham dự của 45 nam nữ tu sĩ, đại chủng sinh và ứng sinh.

Đăng trong Mục Vụ Gia Đình

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống hiện nay, đặc biệt Giới y tế Công Giáo và Giáo lý viên Hôn nhân Gia đình trong và ngoài Giáo phận, Ban Mục vụ Gia Đình xin thông báo:

Đăng trong Thông Báo

“Tương lai Hội Thánh đi ngang qua các gia đình”. Lời khẳng định của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho thấy gia đình gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Hội Thánh; bởi không có gia đình, Hội Thánh không thể tồn tại và Hội Thánh không thể phát triển, nếu đời sống gia đình không ổn định.

Đăng trong Giáo Hội Việt Nam

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật