Nguyễn Thụy Như Mai

Nguyễn Thụy Như Mai

Cùng nhịp đập với Giáo Hội Việt Nam
ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHẮN NĂM 2019

Xét dưới khía cạnh nhân sinh, Cái Lý đại diện cho “cái đầu” suy tư biện biệt đúng sai, phải trái; còn Cái Tình lại đại diện cho lý lẽ của “con tim” đang rung lên những nhịp đập của tình yêu và lòng thương xót.

“Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1); và Thánh Phaolô viết: “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” (Rm 8,26).

Thứ hai, 21 Tháng 1 2019 14:45

COMBO GIA ĐÌNH - Ưu đãi Tết

 COMBO GIA ĐÌNH
“Xuân đáo bình an tài lộc tiến, 
Mai khai phú quý, lộc quyền lai”

Thứ hai, 21 Tháng 1 2019 14:39

COMBO VÀNG TRONG TÂM HỒN - Ưu đãi Tết

 Vàng và của cải của Salomon là dấu chỉ được Chúa chúc phúc.
Vàng của Ba Vua mang đến tặng Chúa Giê-su Hài Đồng là dấu chỉ của phẩm trật vương giả.

Vàng bạn dâng cho Chúa là gì? Và mang ý nghĩa gì?

Thứ hai, 21 Tháng 1 2019 14:32

COMBO XANH AN BÌNH - Ưu đãi Tết

COMBO XANH AN BÌNH 
"Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy''

Thứ hai, 21 Tháng 1 2019 11:48

ComBo HOT - Ưu đãi Tết

 Tết tết tết đang đến rất gần, người người nhà nhà đua nhau hái lộc, ngắm cây ngắm bông.

" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,

Để làm gì em biết không?

Để gió...cuốn đi, để gió...cuốn đi..."

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật