Ngày 11/03: Thánh Tử đạo Ða Minh CẨM, linh mục (+ 1859)

Cha Ða Minh Cẩm thuộc dòng Ba Ða Minh, quê ở Bắc Ninh. Ngài bị bắt và bị tống giam, khi ra khỏi nơi trú ẩn để thi hành nhiệm vụ chủ chăn ở Hà Lạng. Ngày 11-3-1859, ngài bị trảm quyết tại Hưng Yên dưới triều Tự Ðức.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn cha Ða Minh Cẩm lên bậc Chân Phước tử đạo ngày 29-4-1951 và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

Châu-Kiên-Long

Đọc 1628 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật