Ngày 28/07: Thánh tử đạo Giuse Xuyên (MELCHIOR GARCIA SAMPEDRO), giám mục (1821-1858)


Thánh Giuse Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) sinh ngày 29-4-1821 tại họ đạo thánh Stêphanô, gần Cienfugos, thuộc vùng Asturio (Tây Ban Nha). Tuy gia cảnh nghèo túng nhưng ngài đã cố gắng theo học tại Oviedo và thâu lượm nhiều thành quả trổi vượt. Sau khi tốt nghiệp thần học, ngài được mời dạy môn luân lý, nhưng đã từ chối để gia nhập dòng Ða Minh ở Ocana vào năm 1845. Ngài thụ phong linh mục ở Madrid, và sau đó được gửi qua Manila (Phi Luật Tân) năm 1848. Thể theo nguyện ước, Bề Trên đã chấp thuận cho ngài sang truyền giáo ở Bắc Việt. Ngài đã tới nơi vào tháng 2-1849, đang thời vua Tự Ðức cấm đạo.

Tại Bắc Kỳ, ngài được chỉ định giữ chức phó Giám Tỉnh năm 1852, và ngày 1-9-1855, thụ phong giám mục, phụ tá cho Ðức cha Giuse An (Diaz Sanjurjo) thuộc địa phận Trung. Cũng vào năm này, vua Tự Ðức ra tay tàn sát người công giáo thật dữ dội với nhiều sắc chỉ gắt gao nối tiếp.

Ðầu tháng 7-1858, ngài bị bắt tống ngục, ngày 28-7-1858 bị dẫn tới pháp trường tại Nam Ðịnh, chịu lăng trì vì Danh Chúa Giêsu.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước cùng với Ðức cha Giuse An (Diaz Sanjurjo) và 23 bạn tử đạo vào ngày 29-4-1951. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

Châu-Kiên-Long

Đọc 2055 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật