Chính khi được đứng bên Ngài để cùng Ngài dâng thánh lễ, tôi đã thực sự được Ngài kéo tôi lên với Chúa.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật