Thuở sinh thời, Thánh GH Gioan-Phaolô II đã đặt Chúa nhật II sau lễ Phục sinh là Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Lòng Thương Xót là tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa theo quan điểm của tội nhân, là sự trung tín của Lòng Thương Xót Chúa. Đó là Tin Mừng vĩ đại.
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 06/04/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích đoạn Tin Mừng liên quan đến trình thuật Chúa Giêsu làm cho Lazarô sống lại từ cõi chết. Đức Thánh Cha nói rằng phép lạ này "là tột đỉnh các dấu lạ phi thường mà Chúa Giêsu đã thực hiện: đó là cử chỉ quá to lớn, quá rõ ràng của Thiên Chúa, nên không được các thượng tế tha thứ, vì thế sau biết sự việc, họ đã quyết định giết Chúa Giêsu".
Đăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật