Latest News

Kinh Thánh

Được viết bởi

Lời Chúa phán trước sau là một

Luôn đỡ nâng trụ cột ngàn năm...

Theo Ngài

Được viết bởi
Hãy THEO NGÀI - Đức Giêsu Kitô - để được nên Thánh như Gioan Phaolô

Thánh Vịnh

Được viết bởi

Bài Thánh Vịnh tiếng chuông vang thánh thót.

Từng lời kinh chắp cánh đậu trong hồn...

Bài Ca Thánh Vịnh

Được viết bởi

Alleluia, các Thiên Thần đều ngợi khen Chúa chiên

Mỗi cung đàn rợp hoa lá thiêng liêng...

Giếng nước đầu làng

Được viết bởi

Xin tạ ơn, xin tạ ơn Thượng Đế

Xin tạ ơn, xin tạ ơn, muôn đời tạ ơn...

Popular News

Bài Thánh Vịnh tiếng chuông vang thánh thót. Từng lời…
Alleluia, các Thiên Thần đều ngợi khen Chúa chiên Mỗi…
"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ kia đã trắng ngần.…

Mẹ ơi

Được viết bởi

"Mẹ ơi! Dòng đời trôi nổi bập bềnh

Qua bao năm tháng lênh đênh nỗi sầu..."

Mẹ ơi

Được viết bởi

"Mẹ ơi! Dòng đời trôi nổi bập bềnh

Qua bao năm tháng lênh đênh nỗi sầu..."

Hoa Trắng

Được viết bởi

"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ kia đã trắng ngần.

Nở bông hoa hoa trắng xoay vần đời con..."

Hoa Trắng

Được viết bởi

"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ kia đã trắng ngần.

Nở bông hoa hoa trắng xoay vần đời con..."

Hoa Trắng

Được viết bởi

"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ kia đã trắng ngần.

Nở bông hoa hoa trắng xoay vần đời con..."

Vatican: Công tác chuẩn bị lễ tuyên thánh cho nhị vị giáo hoàng

Được viết bởi

Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài sẽ tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng này vào ngày 27 tháng 4 năm 2014 - tức Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (Chúa Nhật II Phục Sinh).

Lời mời gọi nên thánh

Được viết bởi
Hai vị giáo hoàng của hậu bán thế kỷ XX được tuyên thánh, sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của sự thánh thiện trong việc lãnh đạo tôn giáo. Nói đến Đức Gioan XXIII, người ta thường đề cao ngài là vị giáo hoàng đã triệu tập Công đồng Vatican II để canh tân Giáo Hội và đáp ứng nhu cầu của thời đại. Nói đến Đức Gioan Phaolô II, người ta lại đề cao vì dấu ấn để lại trên lịch sử thế giới, nhất là sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu.

Gioan Phaolô II - vị Giáo hoàng của gia đình (tiếp theo)

Được viết bởi
Có thể nói đức Gioan Phaolô II là nhà cách mạng tính dục làm đảo lộn lại cuộc “cách mạng tình dục” thế kỉ vừa qua, vì DGH Gioan Phaolo II-Giao-hoang-gia-dinhngài đổi hướng qui nó về Nguồn và Cùng Đích của nó.

Gioan Phaolô II - vị Giáo hoàng của gia đình

Được viết bởi
Suốt 27 năm trên ngôi Giáo hoàng, đức Gioan-Phaolô II bận tâm nhất đến vấn đề Gửitái lập sự hiệp nhất Kitô hữu, kêu gọi người ta nhất là Tây phương từ bỏ lối sống theo chủ nghĩa duy vật và tiêu thụ. Ngài đã làm việc tích cực để thực hiện những mục đích này, với những sáng kiến nỗ lực đại kết và những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ngài hướng người trẻ khắp thế giới tránh xa chủ nghĩa tiêu thụ hướng đến những thực tại siêu nhiên hơn. Một bận tâm và trăn trở rất lớn nữa của đức Gioan-Phaolô II rất có ý nghĩa, và nằm sâu bên dưới mọi bận tâm mục vụ của ngài, đó là Gia đình.

Chân phước Gioan Phaolô II: Đừng sợ – Hãy yêu thương – Hãy hy vọng

Được viết bởi
Trong những ngày này, Dân Chúa khắp nơi nhắc đến vị tân Chân phước với những hình ảnh còn tươi mới, những kỷ niệm còn đậm nét, và đặc biệt, những công trình còn sống động và những huấn từ còn nguyên giá trị hiện thực.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật