Latest News

Gx. An Nhơn: Hình Ảnh Nhân Trí Dũng - Bế Mạc và Thánh Lễ Tạ Ơn

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh chiều ngày Chúa nhật và Thánh lễ tạ ơn mãn khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng tại Giáo xứ An Nhơn chiều Chúa nhật 7/12/2014

Gx. An Nhơn: Hình Ảnh Nhân Trí Dũng Sáng Chúa nhật

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh của khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng tại Giáo xứ An Nhơn vào sáng Chúa nhật 7/12/2014

Gx. An Nhơn: Hình Ảnh Nhân Trí Dũng Tối Thứ Bảy

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh sống động của Khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng buổi chiều tối thứ Bảy ngày 6/12/2014 tại Giáo xứ An Nhơn

Gx. An Nhơn: Hình Ảnh Nhân Trí Dũng Sáng Thứ Bảy

Được viết bởi

Kính gởi Quý vị những hình ảnh ấn tượng của buổi sáng thứ Bảy ngày 6/12/2014 chương trình Nhân Trí Dũng tại Giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới

Hình Ảnh CĐ 209: Vai Trò Của Người Giáo Dân Trong Việc Truyền Giáo

Được viết bởi

Kính gởi Quý vị những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 209 "Vai Trò Của Người Giáo Dân Trong Việc Truyền Giáo" được tổ chức tại TTMV vào chiều thứ Bảy ngày 29/11/2014

Popular News

Kính gởi những hình ảnh chiều ngày Chúa nhật và…
Kính gởi Quý vị những hình ảnh ấn tượng của…
Kính gởi những hình ảnh sống động của Khóa huấn…
Kính gởi những hình ảnh của buổi sinh hoạt nội…

Hình Ảnh Chuyên Đề 208: Ơn Gọi và Sứ Mạng Của Gia Đình

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 208 "Ơn gọi và sứ mạng của gia đình" do cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng BMVGĐ trình bày vào chiều thứ Bảy ngày 15/11/2014 tại TTMV TGP Sài Gòn

Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng 11/2014: Hát Ca Ngợi

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh sinh hoạt tháng 11/2014 của gia đình Chuyên Đề Giáo Dục tại TTMV TGP Sài Gòn với chủ đề "Hát ca ngợi"

Hình Ảnh Khóa Học Bồi Dưỡng Cùng Chúa Phục Sinh

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh của buổi sinh hoạt nội bộ "Renew International" - Cùng Chúa Phục Sinh vào chiều thứ Bảy ngày 8/11/2014 tại TTMV TGP Sài Gòn

Hình Ảnh Chuyên Đề 207: Hoạch Định Tương Lai

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 207: "Hoạch định tương lai" được tổ chức tại TTMV TGP Sài Gòn vào chiều thứ Bảy ngày 1/11/2014

Hình Ảnh Chuyên Đề 206: Rèn Vốn Sự Nghiệp

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh của chuyên đề 206 "Rèn Vốn Sự Nghiệp" do chuyên gia Vũ Đức Trí Thể trình bày vào chiều thứ Bảy ngày 25/10/2014 tại TTMV TGP Sài Gòn

Hình Ảnh Lễ Bổn Mạng Chuyên Đề Giáo Dục: Lễ Kính Thánh Gioan Phaolô II

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh buổi lễ kính Thánh Gioan Phaolô II - bổn mạng gia đình Chuyên Đề Giáo Dục 2014 tại nhà truyền thống TTMV TGP Sài Gòn 22/10/2014:

Hình Ảnh Chuyên Đề 205:

Được viết bởi

Kính gởi Quý vị những hình ảnh của chuyên đề 205 "Thấu Hiểu Bản Thân" với sự trình bày của chuyên gia Vũ Đức Trí Thể - TGM Training tại TTMV TGP Sài Gòn chiều thứ Bảy ngày 18/10/2014

Hình Ảnh Chuyên Đề 204: Nhìn Lại Sự Học

Được viết bởi

Kính gởi Quý vị những hình ảnh của chuyên đề 204 "Nhìn lại sự học" do chuyên gia Vũ Đức Trí Thể trình bày vào chiều thứ Bảy ngày 11/10/2014 tại TTMV Sài Gòn:

Hình Ảnh Chuyên Đề 203: Nguyên Lý Hành Động

Được viết bởi

Kính gởi Quý vị và các bạn những hình ảnh cập nhật buổi học đầu tiên của chuyên đề khóa 31 "Người Trẻ Hoạch Định Tương Lai" do chuyên gia Vũ Đức Trí Thể trình bày vào chiều thứ Bảy ngày 4/10/2014 tại Trung Tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng 10/2014: Học Hỏi Về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Được viết bởi

Kính gởi Quý vị những hình ảnh sinh hoạt nội bộ tháng 10/2014 của CTCĐGD với chủ đề: "Học hỏi về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II" tại nhà nguyện Nhà Truyền Thống TTMV TGP Sài Gòn.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật