Trang web dạy 50 thứ tiếng khác nhau, rất xúc tích

Thời gian qua có rất nhiều bạn hỏi về chương trình dạy học các tiếng nước ngoài mà ta ít gặp như: tiếng Czech, tiếng Thái, tiếng Hip-ri, tiếng Hy-lạp, Tiếng Ý….. Nay xin viết lại giới thiệu với những ai yêu mến việc học tiếng các nước để tham khảo
Trang web ngoai ngu 1Trang web ngoai ngu 2Trang web ngoai ngu 3Trang web ngoai ngu 4Trang web ngoai ngu 5Trang web ngoai ngu 6Trang web ngoai ngu 7
Tu sĩ Phê-rô Vũ Văn Vượng CSC

Nguồn tin: BBT DTT

Đọc 3162 lần
Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật