Ngày hôm nay tôi sẽ làm chủ vận mệnh cuộc đời mình, và tôi sẽ trở thành người mang sứ mệnh yêu thương và giá trị vĩ đại nhất thế giới.
Đăng trong Kỹ Năng Sống

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật