Audio Chuyên Đề 160: Canh tân Phụng Vụ theo Công Đồng Vatican II

Cha Giuse Vương Sĩ Tuấn - phụ tá nhà thờ Chính tòa Sài Gòn - đã dựa vào lời nói trên của Đức Thánh Cha Gioan XXIII, người triệu tập Công đồng Vatican II để mở đầu cho buổi nói chuyện Chuyên đề 160 “Canh tân phụng vụ theo Công đồng Vatican II” lúc 14g30 ngày 29/12/2012 tại Trung tâm Mục TGP TP.HCM.

Kính mời quý vị nghe audio:

Download Name Play Size Duration
download 1._Khai_quat_ve_cong_dong_VaticanoII
5.6 MB 24:24 min
download 2._Nhung_noi_dung_chinh_yeu_cua_hien_che_ve_phung_vu_1
4.7 MB 20:27 min
download 3._Nhung_noi_dung_chinh_yeu_cua_hien_che_ve_phung_vu_2
8.2 MB 35:54 min
download 4._Trao_doi_1
3 MB 13:01 min
download 5._Trao_doi_2
1.9 MB 8:25 min
download 6._Trao_doi_3
1.3 MB 5:40 min
download Trao_doi_4_-_ket_thuc
1.8 MB 7:42 min

Đọc 2264 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật