Latest News

Cảm Nghiệm Một Chuyến Đi

Được viết bởi

Họ là ai ? Họ là con " Thiên Chúa ", chỉ có con Thiên Chúa mới dám sống chết trong tình yêu của Ngài. Và nhìn lại mình để biết dấn thân phục vụ tha nhân theo ơn gọi của Chúa nhiều hơn nữa...

RA KHƠI XA

Được viết bởi

NÀY CON ĐÂY

Được viết bởi

HIẾM MUỘN

Được viết bởi

Popular News

Đã bao lần chúng ta vội vàng xét đoán người…
Ai trong chúng ta cũng cần nguồn lương thực để…
Chọn làm một lễ cưới Công giáo có nghĩa là…

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật