Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 15 tháng 8 Dương Lịch

Được viết bởi
Đấng đã cưu mang Đấng Tạo Hoá cần được ở trong cung điện của Thiên Chúa.

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIỜ

Được viết bởi

Biết bao lần chúng ta còn vịn cớ là không có thời giờ để từ chối thực thi một công việc tốt lành, một hành động bác ái, một sự quan tâm tới nhu cầu sống còn của những người ở ngay bên chúng ta.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật