Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIỜ

Được viết bởi

Biết bao lần chúng ta còn vịn cớ là không có thời giờ để từ chối thực thi một công việc tốt lành, một hành động bác ái, một sự quan tâm tới nhu cầu sống còn của những người ở ngay bên chúng ta.

NHÂN - TRÍ - DŨNG

Được viết bởi

“NHÂN TRÍ DŨNG”,cụm từ chỉ gồm ba chữ thôi mà đầy đủ tố chất của một con người.

ÔNG TỪ

Được viết bởi

Nào ta hãy mừng vui!
Chúa chiến thắng tử thần rồi.
Ngài chiếu ánh sáng khắp địa cầu.
Alleluia!

Bài Viết: "LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG INTERNET"

Được viết bởi
Internet là thế giới tri thức đa dạng, phong phú, vô cùng hấp dẫn, nhất là đối với thế hệ trẻ.

CÔ ĐƠN VÀ THẤT VỌNG

Được viết bởi

Chắc hẳn những lúc chúng ta cảm thấy đơn, cảm thấy đơn thương độc mã, cảm thấy bất lực, mỏng dòn, khi đó ta cần biết mình phải nương tựa vào Chúa, Đấng đã sống đến tột cùng của sự đơn những yếu đuối, nhưng đã toàn thắng luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an chúng ta.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật