Print this page

Cập nhật cuộc thi viết Tâm Tình Tuổi Thơ

By Chương trình Chuyên đề Giáo Dục Tháng 8 03, 2014 4908

poster cuoc thi viet Tam Tinh Tuoi Tho

Tính đến ngày 30.07, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tâm Tình Tuổi Thơ” đã nhận được 182 bài dự thi của 140 em, thuộc 4 Giáo phận. Tổng số bài lọt qua vòng sơ khảo chỉ có 90 bài, chiếm khoảng 50%. Ban Tổ chức tiếp tục mời gọi sự tham gia nhiệt tình của các em thiếu nhi, cũng như sự ủng hộ của quý Cha, quý Soeur, quý Phụ huynh, Ban Truyền thông các Giáo phận và quý anh chị Giáo lý viên. Thời gian nhận bài: 31.08.2014 đối với bài gửi qua email và 15.08 (theo dấu bưu điện).

Mọi chi tiết và thể lệ cuộc thi, xin mời tham khảo đường link sau:

http://chuongtrinhchuyende.com/chuyen-de/thong-bao/item/1826-phat-dong-cuoc-thi-viet-cho-thieu-nhi-qtam-tinh-tuoi-thoq

http://chuongtrinhchuyende.com/chuyen-de/thong-bao/item/1827-thu-ngo-phat-dong-cuoc-thi-viet-qtam-tinh-tuoi-thoq

Related items