Print this page

Hình Ảnh CĐ 231: "Lòng Thương Xót Và Sự Hòa Giải"

By Chương Trình Chuyên Đề Tháng 3 13, 2016 2284

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 231: "Lòng Thương Xót Và Sự Hòa Giải" do Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, OP. trình bày tại Trung Tâm Mục Vụ TGP TP. Hồ Chí Minh ngày 16/1/2016.

10.jpg 25099485034_cf38401c64_z.jpg 25102650833_0bb77bc5c8_z.jpg

25102679493_b950687c39_z.jpg 25102806573_ca16be330f_z.jpg 25428956350_356a46bab5_z.jpg

25608313742_9f8259916f_z.jpg 25608674852_6b8c02351c_z.jpg 25608842592_0191e51d61_z.jpg

25634306581_5d16ed90af_z.jpg 25702990246_b4a83b3ba8_z.jpg

Rate this item
(0 votes)