Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 116: Chung Kết Cuộc Thi Thuyết Trình Về Cha 2011

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 5 20, 2011 2001

Xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh đáng nhớ của ngày thi thuyết trình về Cha chiều thứ Bảy ngày 19/05/2011 tại TTMV

001_1_1.jpg 002_1.jpg 003_1.jpg

004_1.jpg 005_1.jpg 006_1.jpg

007_1.jpg 008_1.jpg 009_1.jpg

010_1.jpg 011_1.jpg 012_1.jpg

013_1.jpg 014_1.jpg 016_1.jpg

017_1.jpg 022_1.jpg 023_1.jpg

024_1.jpg 025_1.jpg 026_1.jpg

027_1.jpg 028_1.jpg 029_1.jpg

030_1.jpg 031_1.jpg 032_1.jpg

033_1.jpg 034_1.jpg 035_1.jpg

036_1.jpg 037_1.jpg 038_1.jpg

039_1.jpg 040_1.jpg 041_1.jpg

042_1.jpg 043_1.jpg 044_1.jpg

045_1.jpg 046_1.jpg 047_1.jpg

048_1.jpg 049_1.jpg 050_1.jpg

051_1.jpg 052_1.jpg 053_1.jpg

054_1.jpg 055_1.jpg 056_1.jpg

057_1.jpg 058_1.jpg 059_1.jpg

060_1.jpg 061_1.jpg 062_1.jpg

063_1.jpg 064_1.jpg 065_1.jpg

Rate this item
(0 votes)