Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 226: “Bản Năng Thương Xót - Vẻ đẹp Tiềm Ẩn” tại TTMV TGP Sài Gòn Ngày 16/1/2016

By Chương Trình Chuyên Đề Tháng 1 16, 2016 2711

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 226: “Bản Năng Thương Xót - Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn” do Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ.,Tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân - vị linh mục được Tòa Thánh Vatican trao sứ mạng “Thừa sai Lòng Thương Xót” trình bày tại TTMV TGP Sài Gòn ngày 16/1/2016.

IMG_8322_Copy.JPG IMG_8327_Copy.JPG IMG_8335_Copy.JPG

IMG_8336_Copy.JPG IMG_8337_Copy.JPG IMG_8340_Copy.JPG

IMG_8341_Copy.JPG IMG_8342_Copy.jpg IMG_8343_Copy.JPG

IMG_8344_Copy.JPG IMG_8345_Copy.JPG IMG_8346_Copy.JPG

IMG_8349_.jpg IMG_8350_Copy.JPG IMG_8351_Copy.JPG

IMG_8353_Copy.JPG IMG_8354_Copy.JPG IMG_8355_Copy.JPG

IMG_8356_Copy.JPG IMG_8357_Copy.JPG IMG_8358_Copy.JPG

IMG_8360_Copy.JPG IMG_8361_Copy.JPG IMG_8365_Copy.JPG

IMG_8367_Copy.JPG IMG_8370_Copy.JPG IMG_8371_Copy.JPG

IMG_8372_Copy.JPG IMG_8376_Copy.JPG IMG_8383_Copy.JPG

IMG_8385_Copy.JPG IMG_8389_Copy.JPG IMG_8390_Copy.JPG

IMG_8391_Copy.JPG IMG_8395_.jpg IMG_8398_Copy.JPG

IMG_8404_Copy.JPG IMG_8407_Copy.JPG IMG_8413_Copy.JPG

IMG_8414_Copy.JPG IMG_8415_Copy.JPG IMG_8417_Copy.JPG

IMG_8423_Copy.JPG IMG_8424_Copy.JPG pos2.jpg

Rate this item
(0 votes)