In trang này

Hình Chuyên Đề tháng 2, Gx. Nam Hòa: GIA ĐÌNH SỐNG THÁNH LỄ

Tối thứ Hai, ngày 10/02/2014, tại Giáo xứ Nam Hòa đã diễn ra buổi nói chuyện chủ đề "GIA ĐÌNH SỐNG THÁNH LỄ" do Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Mục vụ Gia Đình, TGP Sài Gòn chia sẻ.

Gx.NamHoa-2014-T2-01.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-02.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-03.jpg

Gx.NamHoa-2014-T2-04.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-05.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-06.jpg

Gx.NamHoa-2014-T2-07.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-08.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-09.jpg

Gx.NamHoa-2014-T2-10.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-11.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-12.jpg

Gx.NamHoa-2014-T2-13.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-14.jpg Gx.NamHoa-2014-T2-15.jpg

Đọc 2461 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Bài viết mới nhất của Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Bài viết liên quan