In trang này

Hình ảnh Chuyên đề 8/3/2014: Khám phá tiềm năng người phụ nữ

Nhằm tôn vinh và khám phá tiềm năng người phụ nữ, Chương trình Chuyên đề Giáo Dục trân trọng đã tổ chức buổi giao lưu cùng Nữ tu Thecla Trần Thị Giồng, Tiến sĩ Tâm Lý qua chuyên đề đặc biệt nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2014: "Khám phá tiềm năng người phụ nữ". Dưới đây là một số hình ảnh buổi chuyên đề:

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_01.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_02.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_03.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_04.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_05.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_06.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_07.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_08.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_09.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_10.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_11.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_12.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_13.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_14.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_15.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_16.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_17.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_18.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_19.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_20.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_21.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_22.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_23.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_24.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_25.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_26.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_27.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_28.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_29.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_30.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_31.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_32.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_33.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_34.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_35.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_36.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_37.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_38.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_39.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_40.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_41.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_42.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_43.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_44.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_45.JPG

Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_46.JPG Kham-pha-tiem-nang-phu-nu_47.JPG

 

Đọc 2533 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Bài viết mới nhất của Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Bài viết liên quan