In trang này

Hình Ảnh Chuyên Đề 149: Kỹ Năng Lập Kế Hoạch và Tổ Chức Công Việc

Để đáp ứng nhu cầu không nhỏ trong giới trẻ, nhất là các bạn trẻ mới chập chững bước vào đời, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu kinh nghiệm trong công việc, chiều thứ Bảy 22/09/2012, Thầy Giuse Mai Thanh Hoài, Phó tiểu ban Chương trình Chuyên đề Giáo Dục, thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP Sài Gòn đã trình bày đề tài: “KỸ NĂNG LẬP  KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC CÔNG VIỆC” tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận.

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 149:

DSC_8864.png DSC_8865_renamed_14062.png DSC_8866_renamed_18539.png

DSC_8867.png DSC_8869_renamed_28607.png DSC_8870.png

DSC_8872.png DSC_8873.png DSC_8875_renamed_7769.png

DSC_8876.png DSC_8877_renamed_31947.png DSC_8878.png

DSC_8879.png DSC_8880_renamed_6839.png DSC_8882.png

DSC_8883.png DSC_8884_renamed_11558.png DSC_8885.png

DSC_8887.png DSC_8889_renamed_12911.png DSC_8890.png

DSC_8892_renamed_22069.png DSC_8898.png DSC_8899.png

Đọc 1387 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)