In trang này

Hình Ảnh Chuyên Đề 141: Giao Tiếp Để Thành Công

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 141 "giao Tiếp Để Thành Công"do Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long trình bày vào chiều thứ 7 ngày 24.03.2012 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP TP.HCM

001_1.jpg 003_1.jpg 004_1.jpg

005_1.jpg 006_1.jpg 007_1.jpg

008_1.jpg 009_1.jpg 010_1.jpg

011_1.jpg 014_1.jpg 015_1.jpg

016_1.jpg 017_1.jpg 018_1.jpg

019_1.jpg 020_1.jpg

Đọc 1639 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)