In trang này

Hình Ảnh Chuyên Đề 126: Khi Phụ Nữ Làm Lương Cao Hơn Chồng

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 126 "Khi Phụ Nữ Làm Lương Cao Hơn Chồng" do Giáo sư Tiến Sĩ Vũ Gia Hiền trình bày vào chiều thứ 7 ngày 29/10/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ

002_1_2.jpg 003_1.jpg 004_1.jpg

005_1.jpg 007_1.jpg 008_1.jpg

010_1.jpg 012_1.jpg 014_1.jpg

015_1.jpg 017_1.jpg 018_1.jpg

019_1.jpg 023_1.jpg 024_1.jpg

025_1.jpg 027_1.jpg 028_1.jpg

031_1.jpg 032_1.jpg 033_1.jpg

034_1.jpg 035_1.jpg 036_1.jpg

038_1.jpg 039_1.jpg 040_1.jpg

041_1.jpg

 

Đọc 1333 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)