In trang này

Hình Ảnh Ngày Của Mẹ 2010: Suối Nguồn

Chiều ngày 1/5/2010 vừa qua, để suy tôn Tình yêu cao vời của Người Mẹ để mỗi người con có những giây phút lắng đọng nhìn lại và quay về Suối Nguồn Yêu Thương đó, Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần Chiều Thứ Bảy tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn đã tổ chức một buổi lễ Suy Tôn Tình Mẹ với chủ đề “Suối Nguồn”. Một chương trình được chuẩn bị và dàn dựng thật công phu với sự cộng tác của rất nhiều người qua sự điều phối và dàn dựng chương trình của Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế và Nhạc Sĩ Võ Văn Thức.

001_1.jpg 002_1.jpg 003_1.jpg

006_1.jpg 007_1.jpg 009_1.jpg

010_1.jpg 012_1.jpg 014_1.jpg

015_1.jpg 016_1.jpg 018_1.jpg

019_1.jpg 020_1.jpg 022_1.jpg

023_1.jpg 025_1.jpg 026_1.jpg

027_1.jpg 030_1.jpg 031_1.jpg

032_1.jpg 034_1.jpg 035_1.jpg

036_1.jpg 037_1.jpg 039_1.jpg

040_1.jpg 041_1.jpg 043_1.jpg

045_1.jpg 046_1.jpg 047_1.jpg

048_1.jpg 049_1.jpg 050_1.jpg

051_1.jpg 052_1.jpg 053_1.jpg

054_1.jpg 055_1.jpg 057_1.jpg

060_1.jpg 064_1.jpg 065_1.jpg

068_1.jpg 069_1.jpg 071_1.jpg

072_1.jpg 073_1.jpg 074_1.jpg

075_1.jpg 076_1.jpg 077_1.jpg

078_1.jpg 079_1.jpg 080_1.jpg

Đọc 1483 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)