In trang này

Hình Ảnh Chuyên Đề 196: Smartphone – kết nối hay ốc đảo

“Smartphone – kết nối hay ốc đảo”, một đề tài hết sức mới mẻ, được Chương trình Chuyên đề Giáo Dục tổ chức vào chiều ngày 05/04/2014 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn do Lm. Giuse Hoàng Huy Cường, dòng Đaminh trình bày. Kính mời quý vị xem hình ảnh buổi chuyên đề:

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-01.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-02.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-03.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-04.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-05.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-06.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-07.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-08.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-09.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-10.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-11.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-12.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-13.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-14.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-15.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-16.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-17.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-18.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-19.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-20.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-21.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-22.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-23.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-24.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-25.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-26.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-27.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-28.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-29.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-30.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-31.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-32.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-33.jpg

Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-34.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-35.jpg Smartphone-ket-noi-hay-oc-dao-36.jpg

Đọc 1661 lần
Đánh giá bài viết
(1 Đánh giá)

Bài viết mới nhất của Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Bài viết liên quan