In trang này

Hình Ảnh Chuyên Đề 199: Tọa Đàm Văn Hóa Đọc Thời Hiện Đại

Kính gởi Quý vị những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 199 "Tọa Đàm Văn Hóa Đọc Thời Hiện Đại" diễn ra vào chiều thứ Bảy ngày 10/05/2014 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn:

IMG_4059.JPG IMG_4060.JPG IMG_4061.JPG

IMG_4065.JPG IMG_4067.JPG IMG_4068.JPG

IMG_4070.JPG IMG_4073.JPG IMG_4080.JPG

IMG_4083.JPG IMG_4084.JPG IMG_4085.JPG

IMG_4086.JPG IMG_4087.JPG IMG_4090.JPG

IMG_4091.JPG IMG_4095.JPG IMG_4096.JPG

IMG_4097.JPG IMG_4098.JPG IMG_4099.JPG

IMG_4100.JPG IMG_4101.JPG IMG_4102.JPG

IMG_4104.JPG IMG_4105.JPG IMG_4108.JPG

IMG_4109.JPG IMG_4110.JPG IMG_4111.JPG

IMG_4112.JPG IMG_4113.JPG IMG_4115.JPG

IMG_4117.JPG IMG_4118.JPG IMG_4120.JPG

IMG_4121.JPG IMG_4123.JPG IMG_4124.JPG

IMG_4126.JPG IMG_4130.JPG IMG_4131.JPG

IMG_4134.JPG IMG_4136.JPG IMG_4137.JPG

IMG_4138.JPG IMG_4140.JPG IMG_4141.JPG

IMG_4143.JPG IMG_4146.JPG IMG_4151.JPG

IMG_4154.JPG IMG_4155.JPG IMG_4156.JPG

IMG_4159.JPG IMG_4160.JPG IMG_4161.JPG

IMG_4164.JPG IMG_4166.JPG IMG_4167.JPG

IMG_4169.JPG IMG_4170.JPG IMG_4174.JPG

IMG_4175.JPG IMG_4178.JPG IMG_4180.JPG

Đọc 1840 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)