In trang này

Hình Ảnh CĐ 209: Vai Trò Của Người Giáo Dân Trong Việc Truyền Giáo

Kính gởi Quý vị những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 209 "Vai Trò Của Người Giáo Dân Trong Việc Truyền Giáo" được tổ chức tại TTMV vào chiều thứ Bảy ngày 29/11/2014

IMG_1202.JPG IMG_1203.JPG IMG_1207.JPG

IMG_1211.JPG IMG_1215.JPG IMG_1216.JPG

IMG_1223.JPG IMG_1233.JPG IMG_1234.JPG

IMG_1235.JPG IMG_1239.JPG IMG_1241.JPG

IMG_1244.JPG IMG_1252.JPG IMG_1259.JPG

IMG_1261.JPG IMG_1262.JPG IMG_1263.JPG

IMG_1264.JPG IMG_1267.JPG IMG_1284.JPG

IMG_1287.JPG IMG_1289.JPG IMG_1290.JPG

IMG_1291.JPG IMG_1299.JPG IMG_1301.JPG

IMG_1309.JPG IMG_1310.JPG IMG_1315.JPG

IMG_1336.JPG IMG_1340.JPG

Đọc 1126 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)