In trang này

Gx. An Nhơn: Hình Ảnh Nhân Trí Dũng Sáng Chúa nhật

Kính gởi những hình ảnh của khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng tại Giáo xứ An Nhơn vào sáng Chúa nhật 7/12/2014

_MG_2977.JPG _MG_2980.JPG _MG_2983.JPG

_MG_2984.JPG _MG_2985.JPG _MG_2987.JPG

_MG_2993.JPG _MG_2995.JPG _MG_2996.JPG

_MG_2997.JPG _MG_2998.JPG _MG_3002.JPG

_MG_3005.JPG _MG_3007.JPG _MG_3013.JPG

_MG_3017.JPG _MG_3021.JPG _MG_3033.JPG

_MG_3034.JPG _MG_3040.JPG _MG_3041.JPG

_MG_3042.JPG _MG_3055.JPG _MG_3067.JPG

_MG_3135.JPG _MG_3137.JPG _MG_3139.JPG

_MG_3140.JPG _MG_3142.JPG _MG_3143.JPG

_MG_3145.JPG _MG_3146.JPG _MG_3147.JPG

_MG_3148.JPG _MG_3150.JPG _MG_3151.JPG

_MG_3152.JPG _MG_3153.JPG _MG_3154.JPG

_MG_3157.JPG _MG_3165.JPG _MG_3169.JPG

_MG_3172.JPG _MG_3179.JPG _MG_3187.JPG

_MG_3189.JPG _MG_3195.JPG _MG_3197.JPG

_MG_3203.JPG _MG_3212.JPG _MG_3215.JPG

_MG_3217.JPG _MG_3218.JPG _MG_3220.JPG

Đọc 1008 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)