In trang này

Hình Ảnh Chuyên Đề 211: Bữa Cơm Thiên Đường

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 211 "Bữa Cơm Thiên Đường" được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn vào chiều thứ Bảy ngày 17.01.2015

 

_MG_6324.jpg _MG_6333.jpg _MG_6337.jpg

_MG_6342.jpg _MG_6343.jpg _MG_6349.jpg

_MG_6351.jpg _MG_6366.jpg _MG_6375.jpg

_MG_6389.jpg _MG_6412.jpg _MG_6422.jpg

_MG_6427.jpg _MG_6440.jpg _MG_6448.jpg

_MG_6455.jpg _MG_6460.jpg _MG_6462.jpg

_MG_6464.jpg _MG_6522.jpg _MG_6524.jpg

_MG_6547.jpg _MG_6556.jpg _MG_6585.jpg

_MG_6595.jpg _MG_6596.jpg _MG_6600.jpg

_MG_6601.jpg _MG_6605.jpg _MG_6606.jpg

_MG_6616.jpg _MG_6617.jpg _MG_6618.jpg

_MG_6631.jpg _MG_6633.jpg _MG_6636.jpg

_MG_6645.jpg _MG_6646.jpg _MG_6658.jpg

_MG_6667.jpg _MG_6668.jpg _MG_6671.jpg

_MG_6674.jpg _MG_6675.jpg _MG_6680.jpg

_MG_6726.jpg _MG_6729.jpg _MG_6730.jpg

_MG_6734.jpg _MG_6736.jpg _MG_6737.jpg

_MG_6739.jpg _MG_6741.jpg _MG_6752.jpg

_MG_6753.jpg _MG_6759.jpg _MG_6768.jpg

_MG_6773.jpg _MG_6776.jpg _MG_6780.jpg

_MG_6784.jpg _MG_6792.jpg _MG_6801.jpg

_MG_6809.jpg _MG_6810.jpg _MG_6815.jpg

_MG_6817.jpg _MG_6827.jpg _MG_6843.jpg

_MG_6849.jpg

 

Đọc 1609 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)