Hình Ảnh KHL Nhân Trí Dũng K4 tại Giáo xứ An Nhơn

Kính gởi những hình ảnh Khóa Huấn Luyện Nhân Trí Dũng K4 tại Giáo xứ An Nhơn vào ngày 11/7/2015

 

Đọc 1926 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật