In trang này

Hình Ảnh Mừng Lễ Tất Niên Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Năm 2015 Nỗi bật

Chiều thứ bày ngày 23/1/2016  vừa qua, Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục- Ban Mục Vụ Gia Đình Tổng Giáo Phận TP. HCM đã tổ chức một buổi lễ tất niên đầy ấm cúng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đây là giây phút quí giá cho tất cả anh chị em trong cộng tác viên, khách mời cũng như những ân nhân đã giúp đỡ Chuyên Đề trong những năm qua có thời gian ngồi lại bên nhau.  Bên cạnh đó, Gia đình Chuyên Đề rất vinh dự vì có sự hiện diện quý báu của Cha GB Huỳnh Công Minh, Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn và Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.

Kính mời xem hình ảnh:

CMT_4967_Copy.JPG CMT_4968_Copy.JPG CMT_4969_Copy.JPG

CMT_4971_Copy.JPG CMT_4972_Copy.JPG CMT_4973_Copy.JPG

CMT_4974_Copy.JPG CMT_4975_Copy.JPG CMT_4976_Copy.JPG

CMT_4977_Copy.JPG CMT_4978_Copy.JPG CMT_4979_Copy.JPG

CMT_4980_Copy.JPG CMT_4981_Copy.JPG CMT_4982_Copy.JPG

CMT_4983_Copy.JPG CMT_4984_Copy.JPG CMT_4985_Copy.JPG

CMT_4986_Copy.JPG CMT_4987_Copy.JPG CMT_4988_Copy.JPG

CMT_4989_Copy.JPG CMT_4990_Copy.JPG CMT_4991_Copy.JPG

CMT_4992_Copy.JPG CMT_4994_Copy.JPG CMT_4995_Copy.JPG

CMT_4996_Copy.JPG CMT_4997_Copy.JPG CMT_4998_Copy.JPG

CMT_5000_Copy.JPG CMT_5001_Copy.JPG CMT_5002_Copy.JPG

CMT_5003_Copy.JPG CMT_5004_Copy.JPG CMT_5005_Copy.JPG

CMT_5006_Copy.JPG CMT_5007_Copy.JPG CMT_5008_Copy.JPG

CMT_5009_Copy.JPG CMT_5010_Copy.JPG CMT_5011_Copy.JPG

CMT_5012_Copy.JPG CMT_5013_Copy.JPG CMT_5014_Copy.JPG

CMT_5015_Copy.JPG CMT_5016_Copy.JPG CMT_5017_Copy.JPG

CMT_5018_Copy.JPG CMT_5019_Copy.JPG CMT_5020_Copy.JPG

CMT_5021_Copy.JPG CMT_5022_Copy.JPG CMT_5024_Copy.JPG

CMT_5025_Copy.JPG CMT_5026_Copy.JPG CMT_5027_Copy.JPG

CMT_5028_Copy.JPG CMT_5029_Copy.JPG CMT_5030_Copy.JPG

CMT_5031_Copy.JPG CMT_5032_Copy.JPG CMT_5033_Copy.JPG

CMT_5034_Copy.JPG CMT_5035_Copy.JPG CMT_5036_Copy.JPG

CMT_5037_Copy.JPG CMT_5038_Copy.JPG CMT_5039_Copy.JPG

CMT_5040_Copy.JPG CMT_5041_Copy.JPG CMT_5042_Copy.JPG

CMT_5043_Copy.JPG CMT_5044_Copy.JPG CMT_5045_Copy.JPG

CMT_5046_Copy.JPG CMT_5047_Copy.JPG CMT_5048_Copy.JPG

CMT_5049_Copy.JPG CMT_5050_Copy.JPG CMT_5051_Copy.JPG

CMT_5052_Copy.JPG CMT_5053_Copy.JPG CMT_5054_Copy.JPG

CMT_5055_Copy.JPG CMT_5056_Copy.JPG CMT_5057_Copy.JPG

CMT_5059_Copy.JPG CMT_5060_Copy.JPG CMT_5062_Copy.JPG

CMT_5063_Copy.JPG CMT_5064_Copy.JPG CMT_5065_Copy.JPG

CMT_5066_Copy.JPG CMT_5067_Copy.JPG CMT_5068_Copy.JPG

CMT_5069_Copy.JPG CMT_5070_Copy.JPG CMT_5071_Copy.JPG

CMT_5072_Copy.JPG CMT_5073_Copy.JPG CMT_5074_Copy.JPG

CMT_5075_Copy.JPG CMT_5076_Copy.JPG CMT_5077_Copy.JPG

CMT_5078_Copy.JPG CMT_5079_Copy.JPG CMT_5080_Copy.JPG

CMT_5081_Copy.JPG CMT_5082_Copy.JPG CMT_5083_Copy.JPG

CMT_5084_Copy.JPG CMT_5085_Copy.JPG CMT_5086_Copy.JPG

CMT_5087_Copy.JPG CMT_5088_Copy.JPG CMT_5089_Copy.JPG

CMT_5090_Copy.JPG CMT_5091_Copy.JPG CMT_5092_Copy.JPG

CMT_5135_Copy.JPG CMT_5137_Copy.JPG CMT_5138_Copy.JPG

CMT_5143_Copy.JPG CMT_5148_Copy.JPG CMT_5150_Copy.JPG

CMT_5151_Copy.JPG CMT_5156_Copy.JPG CMT_5157_Copy.JPG

CMT_5160_Copy.JPG VHA_0910_Copy.JPG VHA_0915_Copy.JPG

VHA_0918_Copy.JPG VHA_0919_Copy.JPG VHA_0924_Copy.JPG

VHA_0925_Copy.JPG VHA_0929_Copy.JPG VHA_0933_Copy.JPG

VHA_0938_Copy.JPG VHA_0940_Copy.JPG VHA_0945_Copy.JPG

VHA_0946_Copy.JPG VHA_0949_Copy.JPG VHA_0951_Copy.JPG

VHA_0955_Copy.JPG VHA_0960_Copy.JPG VHA_0961_Copy.JPG

VHA_0962_Copy.JPG VHA_0963_Copy.JPG VHA_0964_Copy.JPG

VHA_0965_Copy.JPG VHA_0967_Copy.JPG VHA_0968_Copy.JPG

VHA_0970_Copy.JPG VHA_0971_Copy.JPG VHA_0975_Copy.JPG

VHA_0981_Copy.JPG VHA_0983_Copy.JPG VHA_0984_Copy.JPG

VHA_0988_Copy.JPG VHA_0990_Copy.JPG VHA_0993_Copy.JPG

VHA_0994_Copy.JPG

VHA_0003_Copy.JPG VHA_0004_Copy.JPG VHA_0006_Copy.JPG

VHA_0007_Copy.JPG VHA_0008_Copy.JPG VHA_0009_Copy.JPG

VHA_0011_Copy.JPG VHA_0012_Copy.JPG VHA_0014_Copy.JPG

VHA_0015_Copy.JPG VHA_0016_Copy.JPG VHA_0017_Copy.JPG

VHA_0018_Copy.JPG VHA_0019_Copy.JPG VHA_0020_Copy.JPG

VHA_0022_Copy.JPG VHA_0024_Copy.JPG VHA_0025_Copy.JPG

VHA_0027_Copy.JPG VHA_0029_Copy.JPG VHA_0031_Copy.JPG

VHA_0033_Copy.JPG VHA_0035_Copy.JPG VHA_0037_Copy.JPG

VHA_0039_Copy.JPG VHA_0040_Copy.JPG VHA_0042_Copy.JPG

VHA_0043_Copy.JPG VHA_0044_Copy.JPG VHA_0046_Copy.JPG

VHA_0048_Copy.JPG VHA_0049_Copy.JPG VHA_0050_Copy.JPG

VHA_0051_Copy.JPG VHA_0052_Copy.JPG VHA_0053_Copy.JPG

VHA_0055_Copy.JPG VHA_0057_Copy.JPG VHA_0058_Copy.JPG

VHA_0059_Copy.JPG VHA_0061_Copy.JPG VHA_0063_Copy.JPG

VHA_0064_Copy.JPG VHA_0065_Copy.JPG VHA_0067_Copy.JPG

VHA_0069_Copy.JPG VHA_0071_Copy.JPG VHA_0074_Copy.JPG

VHA_0076_Copy.JPG VHA_0078_Copy.JPG VHA_0079_Copy.JPG

VHA_0080_Copy.JPG VHA_0082_Copy.JPG VHA_0083_Copy.JPG

VHA_0088_Copy.JPG VHA_0090_Copy.JPG VHA_0094_Copy.JPG

VHA_0096_Copy.JPG VHA_0098_Copy.JPG VHA_0100_Copy.JPG

VHA_0108_Copy.JPG VHA_0110_Copy.JPG VHA_0114_Copy.JPG

VHA_0116_Copy.JPG VHA_0117_Copy.JPG VHA_0120_Copy.JPG

VHA_0122_Copy.JPG VHA_0124_Copy.JPG VHA_0125_Copy.JPG

VHA_0126_Copy.JPG VHA_0128_Copy.JPG VHA_0133_Copy.JPG

VHA_0135_Copy.JPG VHA_0136_Copy.JPG VHA_0137_Copy.JPG

VHA_0140_Copy.JPG VHA_0145_Copy.JPG VHA_0148_Copy.JPG

VHA_0151_Copy.JPG VHA_0154_Copy.JPG VHA_0155_Copy.JPG

VHA_0156_Copy.JPG

Đọc 1916 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)