In trang này

Kính gởi quý vị và các bạn những hình ảnh của Chuyên Đề 191: TÀI SẢN ĐỂ LẠI CHO NGƯỜI do Luật sư Lương Ánh Trinh, Đoàn luật sư TPHCM trình bày vào chiều thứ Bảy 04/01/2013.

Tai-san-de-lai-cho-nguoi-01.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-02.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-03.JPG

Tai-san-de-lai-cho-nguoi-04.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-05.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-06.JPG

Tai-san-de-lai-cho-nguoi-07.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-08.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-09.JPG

Tai-san-de-lai-cho-nguoi-10.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-11.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-12.JPG

Tai-san-de-lai-cho-nguoi-13.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-14.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-15.JPG

Tai-san-de-lai-cho-nguoi-16.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-17.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-18.JPG

Tai-san-de-lai-cho-nguoi-19.JPG Tai-san-de-lai-cho-nguoi-20.JPG

Đọc 2990 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Bài viết mới nhất của Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Bài viết liên quan