In trang này

Kính gởi quý vị và các bạn những hình ảnh của Chuyên Đề 192: "DẠY CON THEO PHƯƠNG PHÁP NÀO?" do Ths. Phạm Thị Thúy, Chuyên viên Tư vấn Tâm Lý, Giảng viên Đại học Hành Chánh trình bày vào chiều thứ Bảy 11/01/2014

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-01.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-02.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-03.JPG

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-04.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-05.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-06.JPG

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-07.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-08.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-09.JPG

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-10.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-11.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-12.JPG

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-13.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-14.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-15.JPG

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-16.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-17.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-18.JPG

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-19.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-20.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-21.JPG

CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-22.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-23.JPG CD192-Day-con-theo-phuong-phap-nao-24.JPG

Đọc 3131 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Bài viết mới nhất của Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Bài viết liên quan