Kính gởi quý vị và các bạn những hình ảnh của Chuyên Đề 194: "TƯƠNG GIAO BẤT BẠO ĐỘNG" do Frère Giuse Trần Trung Lập, FSC, Ths. Giáo dục, chuyên viên kỹ năng sống trình bày vào chiều thứ Bảy 22/03/2014

Đăng trong Hình Ảnh

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật