“Smartphone – kết nối hay ốc đảo”, một đề tài hết sức mới mẻ, được Chương trình Chuyên đề Giáo Dục tổ chức vào chiều ngày 05/04/2014 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn do Lm. Giuse Hoàng Huy Cường, dòng Đaminh trình bày.
Đăng trong Hình Ảnh

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật