Latest News

Hình Ảnh Chuyên Đề 134: Dám Ước Mơ Và Thực Hiện

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 134 "Dám Ước Mơ và Thực Hiện" do Thầy Giuse Nguyễn Thành Nhân trình bày vào chiều thứ Bảy ngày 07/01/2012 tại TTMV TGP Sài Gòn

Hình Ảnh Chuyên Đề 133: Kỹ Năng Nói Chuyện Trước Công Chúng

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 133 "Kỹ Năng Nói Chuyện Trước Công Chúng " vào chiều thứ 7 ngày 31/12/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 132: Thi Thuyết Trình Về Người Bạn Đời 2011

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề "Thi Thuyết Trình Về Người Bạn Đời 2011 " vào chiều thứ 7 ngày 10/12/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 131: Những Thói Quen Của Người Thành Đạt

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề "Những Thói Quen Của Người Thành Đạt" do Thầy Giuse Mai Thanh Hoài trình bày vào chiều thứ 7 ngày 3/12/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 130: Văn Hóa Điện Thoại Di Động

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề "Văn Hóa Điện Thoại Di Động" do linh mục FX. Nguyễn Minh Thiệu trình bày vào chiều thứ 7 ngày 26/11/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 129: Phút Hồi Tâm

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 129 "Phút Hồi Tâm" do linh mục Gioan Baotixita Giang Trung Kiên trình bày vào chiều thứ 7 ngày 19/11/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 128: Yêu Đương Thời @

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 128 "Yêu Đương Thời @" do ông Ngô Minh Uy trình bày vào chiều thứ 7 ngày 12/11/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 127: Dạy Con Thời Hiện Đại

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 127 "Dạy Con Thời Hiện Đại" do Thầy Nguyễn Thành Nhân trình bày vào chiều thứ 7 ngày 5/11/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ

Hình Ảnh Chuyên Đề 126: Khi Phụ Nữ Làm Lương Cao Hơn Chồng

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 126 "Khi Phụ Nữ Làm Lương Cao Hơn Chồng" do Giáo sư Tiến Sĩ Vũ Gia Hiền trình bày vào chiều thứ 7 ngày 29/10/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ

Hình Ảnh Chuyên Đề 125: Ghen Và Những Giải Pháp Chữa Trị

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 125 "Ghen Và Những Giải Pháp Chữa Trị" do Diễn Viên Phạm Gia Chi Bảo trình bày vào chiều thứ 7 ngày 22/10/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ

Hình Ảnh Chuyên Đề 124: Nhận Thức Và Kiểm Soát Bản Thân

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 124 "Nhận Thức Và Kiểm Soát Bản Thân" do Thạc sĩ Phạm Thị Thúy trình bày vào chiều thứ 7 ngày 15/10/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 123: Làm Chủ Bản Thân, Làm Chủ Cuộc Đời

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề  123 "Làm Chủ Bản Thân, Làm Chủ Cuộc Đời" do Thây Giuse Mai Thanh Hoài trình bày vào chiều thứ 7 ngày 8/10/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 122: Trái Tim Rộng Mở

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 122 "Trái Tim Rộng Mở" do sư cô Thích Nữ Hương Nhủ trình bày vào chiều thứ 7 ngày 1/10/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hình Ảnh Chuyên Đề 120: Nhận Biết và Chuyển Hóa Cơn Giận

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh sống động của buổi thuyết trình "Nhận Biết và Chuyển Hóa Cơn Giận" vào chiều thứ 7 ngày 17.09.2011 do diễn viên Phạm Gia Chi Bảo trình bày tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn.

Hình Ảnh Chuyên Đề 121: Cân Bằng Cuộc Sống

Được viết bởi

Kính gởi những hình ảnh sống động của ngày khai giảng chuyên đề 16 với đề tài "Cân Bằng Cuộc Sống" do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Trưởng khoa đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Tp. HCM vào chiều thứ 7 ngày 10.09.2011.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật