THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIN KÍNH CHÚA GIỮA CƠN ĐẠI DICH COVID 19 - SR. MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG QUẾ, OP.

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIN KÍNH CHÚA GIỮA CƠN ĐẠI DICH COVID 19

SR. MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG QUẾ, OP.

- Trong khi thế giới đang điên đảo, chật vật chống chọi với đại dịch, thì Thiên Chúa, Ngài đang ở đâu?
- Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao thế giới lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bất lực trước một con siêu vi khuẩn vô hình như thế này chưa?
- Những người con cái Chúa cần có thái độ như thế nào?

Link: https://youtu.be/wE-KW11wSyc

----------------------------------------------------------------
#ChuyenDeGiaoDuc #MucVuGiaDinh
#srmariahongque #neuchiconmotngaydesong #giadinh #catholic #conggiao


Truyền thông

Đọc 338 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật