Trần Duy Phong

Trần Duy Phong

“Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được Mẹ...”

Các cha giải tội đừng bao giờ quên rằng mình là những dụng cụ của lòng Chúa thương xót và phải cẩn thận để đừng gây cản trở cho ơn cứu rỗi.

Đồng tế với ĐTC có 40 Hồng Y và 30 GM trước sự hiện diện của khoảng 1 ngàn tín hữu.

Page 1 of 2

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật