Đoàn Kết (Thứ Sáu, Tuần 27 TNB)

THỨ SÁU, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

(Lc 11, 15-26).

ĐOÀN KẾT

Lc 11 15 26 Doan ket

Đám đông dân chúng xầm xì:

Thầy nhờ tướng quỷ, mà đì quỉ con.

Nghi ngờ quyền phép Chúa Con,

Họ đòi dấu lạ, lại còn sinh nghi.

Chúa rành biết ý muốn gì,

Trong lòng nghi vấn, chỉ vì tà tâm.

Nước nào chia rẽ khơi mầm,

Cửa nhà sụp đổ, nguy lầm phá tan.

Bê-el-giê-bút Sa-tan,

Nước nào chia rẽ, hoang tàn ngay thôi.

Uy quyền trừ quỷ tinh khôi,

Ngón tay Thiên Chúa, trừ nôi quỷ thần.

Ai không thu quén góp phần,

Là người phân tán, xa dần lối ngay.

Chúa thương cứu giúp đời này,

Xua trừ ma quỷ, bàn tay Chúa Trời.

Đọc 1399 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật