Thực Hành (Thứ Bảy, Tuần 27 TNB)

THỨ BẢY, TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

(Lc 11, 27-28).

THỰC HÀNH

Lc 11 27 28 Thuc Hanh

Ba năm giảng dậy truyền rao,

Nước Trời mạc khải, biết bao sự lành.

Ngôi Lời Thiên Chúa ẩn danh,

Hạ thân giáng thế, thi hành lệnh Cha.

Nhiệm mầu ẩn dấu bao la,

Quyền năng tuyệt đối, hải hà hồng ân.

Ơn ban cứu độ nhân trần,

Mở lòng mở trí, tinh thần phát huy.

Đám đông dân chúng so bì,

Phúc thay lòng dạ, đại bi sinh Thầy.

Dưỡng nuôi chăm sóc đong đầy,

Đền ơn đáp nghĩa, dựng xây Nước Trời.

Yêu thương tình Chúa cao vời.

Mở lòng đón nhận, mọi người thế gian.

Lắng nghe Lời Chúa trao ban,

Thực hành tuân giữ, vạn ngàn phúc vinh.

Đọc 1409 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật