Thứ bảy, 15 Tháng 7 2017 04:08

Hạt Giống Có Mầm Sống

Tùy vào thái độ của mỗi người, chân thành đón nhận hay lười biếng khước từ, Lời Chúa sẽ sinh những hiệu quả khác nhau.

Đăng trong Suy niệm Lời Chúa

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật