Loại ách nào Ðức Giêsu đề cập tới trong Tin mừng?

Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Bạn muốn biết tâm trí và những tư tưởng của Thiên Chúa không?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Sợ hãi có quan hệ gì với vương quốc của Thiên Chúa?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Ðức Giêsu có ý muốn nói gì khi Người nói các môn đệ phải như chiên giữa bầy sói (Mt 10,16)?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Bạn có tin rằng Tin mừng có sức mạnh thay đổi cuộc đời bạn và cuộc đời người khác không?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Bạn có tin tưởng quyền năng thay đổi cuộc sống của Tin mừng và cảm nghiệm ảnh hưởng sự biến đổi của nó trong cuộc đời mình không?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Sự trợ giúp và hy vọng nào chúng ta có thể đem lại cho những ai đang cảm nghiệm nỗi đau khổ thường xuyên hay căn bệnh không thể chữa lành về tinh thần và thể xác?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Ơn gọi Thiên Chúa dành cho cuộc đời bạn là gì?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa

Điều gì làm cho tâm trí ra què quặt và làm tê liệt sức mạnh chữa lành của tình yêu?

Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Bạn có cảm thấy bị dồn ép bởi sức mạnh vượt sức của bạn không?
Đăng trong Suy niệm Lời Chúa
Page 1 of 2

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật